Vi rekryterar!

Kort om Konvoj

Vi tror att schemaläggningspusslet inom vård- och omsorgssektorn går att lösa på ett bättre sätt än idag med moderna digitala verktyg som är anpassade efter medarbetarnas, brukarnas, de anhörigas och verksamhetens behov. Vi har utvecklat en algoritm baserad på matematisk optimering som gör just det.

Vad skulle bättre schemaläggning betyda för vård- och omsorgssektorn?

Vård- och omsorgssektorn står inför stora utmaningar: underbemanning, krympande budgetar och en pågående förändringsresa där många går från deltids- till heltidstjänster. Effekten av allt detta märktes inte minst under pandemin.
Med tanke på att scheman idag läggs för hand, så är det inte konstigt att schemaläggningen är tidskrävande, ofta leder till konflikt och arbetstidslagen många gånger inte efterlevs. För att förstå mer om hur schemaläggningen (inte) fungerar idag kan du läsa mer om vår enkätundersökning, där 1530 personer från hela Sverige deltog.

Vad skulle det innebära för dig?

Hos Konvoj skulle du få en unik möjlighet att vara med och utforma inte endast produkten, stack och arkitektur, men också företaget och teamet. Dessutom skulle du vara med och lösa ett viktigt och svårt problem med avancerad matematik och med den senaste tekniken.

Vill du vara med?

Vill du vara med och bygga ett riktigt bra schemaläggningsstöd för vård- och omsorgssektorn? Hör av dig till tilda@konvojschema.se!

Vi söker efter dig som

Delar visionen om en schysstare och smartare schemaläggning för vård- och omsorgssektorn. För brukarna, för de anhöriga, för medarbetarna, för välfärden.

Du har troligtvis en bakgrund inom något av följande områden

  • Produktdesign och/eller UX/UI
  • Front-end
  • Back-end

Du är troligtvis baserad i Sverige

Gärna Stockholm eller Göteborg, men remote CET +/- 3 timmar fungerar också bra!

Nuvarande stack

Idag är plattformen byggd i React (Typescript), Django och GraphQL. För optimeringen används Pyomo och under utvecklingsarbetet testkörs flera olika optimeringsmoterer.